Általános Szerződési Feltételek

Inter – Thermo Kft 
Adószám: 10228726-2-19 
E-mail: info@inter-thermo.hu 
Telefonszám: +36 89 510 505 
Cím: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/A
Cégjegyzékszám: 19-09-060021 vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbíróságán

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Az Inter-Thermo Kft. a www.inter-thermo.hu webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Az Általános Szerződési Feltételek a Inter-Thermo Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
Az Általános Szerződési Feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, regisztrálja magát vagy rendelést ad le.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.inter-thermo.hu webshop általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja. A www.inter-thermo.hu webshop általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

1. Szerződéskötés

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a regisztráció során, vagy a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére. 
A regisztráció ingyenes, mely során a következő adatokat kell megadnia:  

  • E-mail cím
  • felhasználónév
  • jelszó.    

A megrendeléshez az alábbi adatokat szükséges megadni:    

  • Vezetéknév:
  • Utónév:
  • Utca/hsz:
  • Város:
  • Irányítószám:
  • Telefon:
  • Email:

A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az általános szerződési feltételek megsértése esetén bármikor visszavonja.    
A regisztráció után ellenőrző email kerül kiküldésre a Vevő által megadott e-mail címre. Az e-mailben található jelszó segítségével lehet a weboldalra bejelentkezni. 
A termékek árai nettó és bruttó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A szállítási költség közvetített szolgáltatásként minden esetben a kosár tartalma végén a tételektől elkülönítve egy összegben kerül megjelenítésre. 
A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. 
A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistájában foglaltaktól, mely megtekinthető a szolgáltató irodájában. Ilyen esetben Vevő kötelezettség vállalása nélkül elállhat a megrendelt termék átvételétől, azonban kártérítési igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé. 
A Szolgáltató a Vevő megrendelését követően köteles a Vevő részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolni. Ez a visszaigazolás minden esetben azonnal megtörténik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar. 
Vevő a regisztrációval és a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
Szolgáltató kizárólag magánszemélyek rendelését fogadja el, nagykereskedelmi, viszonteladói értékesítés a webshopon keresztül nincs.

2. Szállítási és fizetési feltételek

A Vevő rendelésének feladásakor két fizetési mód közül választhat. 
Előre átutalás esetében a megrendelt termékek árát az ügyfél 100%-ban a Szolgáltató bankszámlájára befizeti, a Szolgáltató által küldött előleg számla alapján, ahol a közlemény rovatban feltünteti a rendelési számot, mely a visszaigazoláson szerepel. A szállítási határidő e befizetés megérkezésének napjától indul. A befizetés határideje 8 naptári nap. E határidő leteltével a szerződéstől a Szolgáltató eláll. 
Készpénzes fizetés esetében: az ügyfél a futárnak készpénzben fizeti ki vagy üzletünkben történő személyes átvétel esetén a pénztárba fizeti be a termékek vételárát. 
Kiszállítás esetében a termékek házhoz szállítása futár útján munkanapokon, munkaidőben történik. A teljesítés menetéről e-mailben vagy telefonon értesítjük. A szállítási határidő a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól értendő. A szállítási határidő maximum 8 munkanap, de a Szolgáltató célként tartja szem előtt és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez mindössze 1-2 nap legyen. A szállítási díj minden esetben csak az áru megadott címre történő kiszállítását tartalmazza, de nem tartalmazza a beüzemelési, rakodási, és pakolási költséget. A szállítás címe a megrendelés során megadott szállítási cím. 
Az áruval átadásra kerül egy példány eredeti számla, mely a Vevő által megadott számlázási adatok alapján készült.
Szállítási költségek:
0-25 kg-ig 1500 Ft+Áfa
25-50 kg-ig 2000 Ft+Áfa
Nettó 50 000 Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes. 
1 raklap, max. 150 cm magas, max.500 kg 6500 Ft+Áfa (EUR raklap)
Utánvét összege 500 Ft+ÁFA
A szállítási méretek és súlyok határaival kapcsolatban szállítmámyozó partnerümk, a GLS Hungary előírásait vesszük figyelembe.

3. Elállási jog

Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
 
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”
 
Ha a Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon) az alábbi címre: Inter – Thermo Kft /8500 Pápa, Göncöl u. 10/A. Ebből a célból a Megrendelő felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, avagy tehet erre vonatkozó egyéb egyértelmű írásbeli nyilatkozatot.
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett: /Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének megjelölése.
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő jelölendő)
 
A fogyasztó(k) neve:
 
A fogyasztó(k) címe:
 
A fogyasztó(k) aláírása:
 
Kelt
 
A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.. 
 
Az Inter – Thermo Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, teljesen ép Termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Minden esetben kérjük a kiállított számla eredeti példányának visszajuttatását. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
Ha a Megrendelő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Megrendelő köteles megtéríteni az Inter Thermo Kft részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

4. Garancia

A garancia érvényesítése irodánkban, nyitvatartási időben, személyesen lehetséges. Rendkívül fontos, hogy a vásárlásról kiállított részletes számlát valamint a megrendelt árukra vonatkozó termékismertetőt, garancialevelet, megfelelőségi tanúsítványt, kezelési útmutatót és a termékre vonatkozó jótállás és szavatosság vonatkozásában kibocsátott dokumentumokat gondosan őrizze meg, ezeket reklamáció alkalmával mutassa be. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, de a Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató weboldalán feltüntetett ügyfélszolgálaton és továbbá ezen dokumentum szerint terjesztheti elő.
A szállítás pillanatában a termék megfelel az előírásoknak. Ha mégis valami probléma merül fel, akkor kérjük, ezt először jelezze nekünk a Kapcsolat menüpont alatt megadott e-mail címen, vagy telefonszámon, majd, a számla kíséretében juttassa vissza az árut. 

A továbbiakban az idevonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint fogjuk a reklamációt intézni, mely jogszabály letölthető hatályos állapotában a www.magyarorszag.hu 

A fogyasztói jogok érvényesítése a Ptk. - 2013. évi V. törvény – 6:157-6:178 §§ alapján történik mely jogszabály letölthető hatályos állapotában a www.magyarorszag.hu oldalról.

Gyakran ismételt kérdések e témában:

 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Inter – Thermo Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a fentiekben írt jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 
 
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.

5. Felelősség

A www.inter-thermo.hu webshopban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féreg támadásokért felelősséget nem vállalunk. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat és a használatukkal járó veszélyekről szóló tájékoztatást a konkrét árucikk gyártói 
 
információs oldaláról, dokumentációiból lehet részletesen megismerni. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék gyártója a felelős.

 

6. Adatvédelem

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A megrendelés leadásával a Vevő elfogadja jelen szerződésben, továbbá az adatkezelési nyilatkozatban írt feltételeket.

7. Jogi és e-környezet

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az oldal tulajdonosa fenntartja. A tulajdonos törekszik rá, hogy a weboldalakon található információk napra készek legyenek.
 
A hatályos jogszabályok elérhetők: www.magyarorszag.hu oldalon
 
A webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.
 
Ezen általános szerződési feltételek 2014. 06. 13. napját követően létrejött szerződések esetében alkalmazandóak.
00 Ft