Tovább a pályázathoz

Online vásárlás

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos tájékoztató

Az Inter-Thermo Kft az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet alapján a következő tájékoztatást teszi közzé:
A hulladékká vált berendezés elkülönített gyűjtésére utal a terméken vagy annak csomagolásán elhelyezett alábbi piktogram:
hulladékkezelés piktogram
 
Az elektromos, elektronikus berendezések az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! A hulladékká vált berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatók.
 
A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a lakosság számára elérhető hulladékgyűjtő udvarokon ( www.hulladekudvar.hu ) is térítésmentesen leadhatók.
 
Az Inter-Thermo Kft. az elektromos hulladékok gyűjtésére hulladékgyűjtő pontokat tart fenn minden márkaboltjában és telephelyén, a 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet szerint gondoskodik az általa forgalomba hozott termékek hulladékkezeléséről. Az elektromos és elektronikai berendezések és azok csomagolásának környezetvédelmi termékdíjának megfizetésével, és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) kollektív teljesítésével, az Inter-Thermo Kft. teljesíti a kötelező gyűjtési és hasznosítási előírásokat.