Tájékoztatás F-Gáz képesítésekről !

 Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2015. július 6. napján hatályba lépett a nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól.

 
Az NFM rendelet rendelkezései szerint az 517/2014/EU rendelet 10. cikkében előírtak szerint üzemeltetni szükséges tagállami képzési rendszer

a) felkészítő képzésből áll, amelynek része a felkészítő tanfolyam és a felkészítő vizsga és;
b) F-Gáz tanfolyamból és F-Gáz záróvizsgából áll, amelynek részei az e-Klímagáz távoktatás és azt lezáró e-Klímagáz vizsga, a 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáció, a Klímagáz adatbázis oktatás és F-Gáz záróvizsga; F-Gáz képesítés
c) képesítést megújító szakmai továbbképzésből áll.

A tanfolyamok és a vizsgák díjai a rendelet 6. mellékletében kerültek megállapításra. A díjak hatósági díjak, egyben rögzített díjak, attól eltérni nem lehet.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy valamennyi pénzügyi teljesítést kizárólag Hatóságunk felé lehet teljesíteni, igazolást nem áll módunkban elfogadni képző szerv felé való megfizetésről.

A képzésről, vizsgáztatásról és képesítésről a Hatóság gondoskodik, amely a feladata ellátására képző szervvel képzési megállapodást köthet.

A képzésre jelentkezőknek F-Gáz képzési megállapodást kell aláírniuk a Hatósággal, közvetlen jogviszonyban a Hatósággal kerülnek.

A képzésben feladatot vállaló képző szervek kizárólag a képzések lefolytatásában, adminisztratív feladatokban, oktatásban és vizsgáztatásban vállalnak szerepet.

Az NFM rendeletben foglaltak szerint a képzésben az a személy vehet részt, aki

a) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és
b) a szerzett tudást megfelelőnek elismerő okirat hiányában megfelel az egyéb, az egyes kategóriáknál a 2. mellékletben előírt szakmai előképzettségi feltételeknek.

A képzésre történő jelentkezéskor a jelentkező a szakmai előképzettségét az alábbi dokumentumokkal igazolhatja:

a) szakirányú szakképesítésről (OKJ-s végzettség) kiállított bizonyítvány,
b) végzettséget, képesítést, jogosultságot igazoló okirat,
c) más képesítő testület határozata alapján előírt előkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy
d) más uniós tagállam képesítő testülete által kiadott tanúsítvány.

A szakmai előképzettség elfogadásáról a Hatóság önálló döntést hoz.

Az NFM rendelet a 2015. február 18. napját megelőzően üzemeltetett rendszerre figyelemmel az alábbi engedményeket teszi már képesítéssel, kreditponttal vagy igazolt szakmai előképzettséggel rendelkező Ügyfeleink felé:

2015. december 31. napjáig kizárólag e-Klímagáz távoktatáson kell részt vennie azon ügyfeleinknek, akiknek a képesítési tanúsítvány hatálya 2015. július 1. napján járt le. A megfelelt eredményű vizsga letételét követően a tanúsítványok hatálya három évvel hosszabbodik meg.

Akik 2015. december 31. napjáig a vizsgát nem teszik le, azoknak az NFM rendelet általános szabályai szerint F-Gáz tanfolyamon és vizsgán kell részt venni.

Mindazok, akik 2015. július 6. napját megelőzően igazoltan szakmai előképzettséget szeretek, de képesítési tanúsítvány megszerzésére jogosító vizsgát nem tett, a megszerzett szakmai előképzettség birtokában 2015. december 31-éig F-Gáz záróvizsgát tehet. Ezen időpontot követően az általános rendelkezések szerint F-Gáz tanfolyamot kell elvégezni a képesítési tanúsítvány megszerzéséért.

Mindazok, akik 2015. július 6. napját megelőzően olyan szakmai rendezvényeken vettek részt, amelyen a Hatóság által elismerten legalább 100 kreditpontot gyűjtöttek össze, és képesítési jogosultságának érvényessége 2015. december 31-éig lejár, azoknak 2015. december 31-éig e-Klímagáz távoktatáson kell részt venniük. A megfelelt eredményű vizsga letételét követően a tanúsítványok hatálya három évvel hosszabbodik meg.

Akik 2015. december 31. napjáig a vizsgát nem teszik le, azoknak az NFM rendelet általános szabályai szerint F-Gáz tanfolyamon és vizsgán kell részt venni.

A megszerzett és érvényes E-I. képesítési kategóriával rendelkező képesített személyeknek az első SF6-Gáz továbbképzésen a 2017. évben kell részt venniük.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti jogszabályi könnyítések kizárólag 2015. december 31. napjáig alkalmazhatóak, azt követően az általános eljárásrend szerint kell részt venni a hatósági képzésen és továbbképzésen.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a korábbiakban szakmai rendezvényeken szerezhető kreditpontok és azokhoz fűzött kedvezmények rendszere is átalakult képesítést megújító továbbképzési rendszer néven.

A rendszer elemeit 2016. január 1. napjával kell alkalmazni.

Tájékoztatjuk továbbá mindazon ügyfeleinket, akik képesítésüket más uniós tagállamban szerezték meg, hogy a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló uniós jogi irányelv értelmében a magyar képzési rendszer nyújtotta kedvezmények nem alkalmazhatóak, amely jelenti azt, hogy

-      más uniós tagállamban kiadott képesítési tanúsítvány hatályát Hatóságunk nem jogosult meghosszabbítani, azok a lejáratukig hatályosak,
-      a szakmai rendezvényeken való részvételért kreditpont nem gyűjthető, egyéb kedvezmények alkalmazására nincs lehetőség.

Felhívjuk ugyanakkor ügyfeleink figyelmét arra, hogy a más uniós tagállamban megszerzett képesítési tanúsítvány birtokában is kizárólag legalább képesítetti minőséggel rendelkező egyéni vállalkozóként folytathatnak tevékenységet a 14/2015. Korm. rendeletben foglaltak szerint, a Klímagáz adatbázisban való regisztrációt követően, megfelelve adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségüknek.     

A képzési rendszer részletes szabályait a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet tartalmazza, amely a Hatóság www.nkvh.kormany.hu honlapján a jogszabályok fül alatt érhető el.


Máj
01

Kiemelt termékek!

Kedves Partnereink! Május hónapban az alábbi termékeket vásárolhatják meg kedvemzényes áron.
Tovább
Ápr
25

Munkalehetőség!

Cégünk az alábbi pozíció betöltésére munkatársat keres!    
Tovább
Márc
18

KM1-24 mobil kanálmosó berendezés - Újdonság

KM1-24 mobil kanálmosó berendezés! Vezetékes víz és áram nélkül használható, a Nébih által jóváhagyott készülék.
Tovább
Nov
16

Kiárusítás

Tisztelt Partnereink! Az alábbi két Bitzer kompresszorhoz most kedvezményes áron juthatnak hozzá. 
Tovább
Szep
10

Akció! Dixell termosztátok!

Tisztelt Partnereink! Az itt megtalálható dixell digitális termosztátokat most kedvezményes áron vehetik meg! Az akció a készlet erejéig érvényes! ...
Tovább
00 Ft